Konfirmation

I Vadum Sogn foregår konfirmationen for konfirmander i 7.a Kristi Himmelfartsdag kl. 10.

For konfirmanderne i 7.b foregår konfirmationen lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag kl. 10

Det betyder, at konfirmationerne bliver flg. datoer:

     2019     7.a - torsdag den 30. maj             7.b - lørdag den 1. juni

     2020     7.a - torsdag den 21. maj             7.b - lørdag den 23.maj

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, foretages dåben et passende tidspunkt før konfirmationen.

Dåben kan foretages efter en almindelig gudstjeneste.

En betingelse for at blive konfirmeret er også, at man følger konfirmationsundervisningen.

I forbindelse med tilmeldingen til konfirmationsundervisningen fremgår også andre aktiviteter, og arrangementer, der indgår i undervisningen.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Konfirmationsforberedelsen skal give dig inspiration og guide dig, så du nemmere finder de svar, som du kan navigere efter i dit liv.

I løbet af forberedelsen får du mulighed for at opleve folkekirkens gudstjeneste, dens salmer og ritualer samt ikke mindst de bibelske tekster i et såvel historisk som moderne perspektiv.

Det er ikke et krav, at du er døbt for at deltage i konfirmationsforberedelsen. Men for at blive konfirmeret skal du døbes først. Konfirmander, der ikke er døbt, vil typisk blive døbt kort før konfirmationen. Du kan også deltage i konfirmationsforberedelsen selvom du endnu ikke har besluttet dig for, om du vil konfirmeres.

Konfirmation og konfirmationsforberedelse ligger i 7. eller 8. klasse. Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner. Du begynder til konfirmationsforberedelse om efteråret og fortsætter til umiddelbart før konfirmationsgudstjenesten om foråret. Typisk foregår forberedelsen i præstegården eller i et konfirmandlokale ved kirken i det sogn, hvor du bor.

Som led i konfirmationsforberedelsen kan præsten stille krav til, at du deltager i et bestemt antal gudstjenesten.

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan præsten afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Vadum Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.