Konfirmation

I Vadum Sogn foregår konfirmationen for konfirmander i 7.a Kristi Himmelfartsdag kl. 10.

For konfirmanderne i 7.b foregår konfirmationen lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag kl. 10

Det betyder, at konfirmationerne bliver flg. datoer:

      2018     7.a - torsdag den 10. maj            7.b - lørdag den 12. maj

      2019     7.a - torsdag den 30. maj             7.b - lørdag den 1. juni

      2020     7.a - torsdag den 21. maj             7.b - lørdag den 23.maj

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, foretages dåben et passende tidspunkt før konfirmationen.

Dåben kan foretages efter en almindelig gudstjeneste.

En betingelse for at blive konfirmeret er også, at man følger konfirmationsundervisningen.

I forbindelse med tilmeldingen til konfirmationsundervisningen fremgår også andre aktiviteter, og arrangementer, der indgår i undervisningen.

Har du et barn, der skal konfirmeres i                                                                     

2018 - 2019 - 2020

så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Konfirmationsforberedelse

 test

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Vadum Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.