At sanse troen

Er troen et hjertespørgsmål – eller er troen et spørgsmål for hjernen?

 

Ja det spørgsmål fik forleden en hel anden drejning, da jeg skulle vælge salmer til en gudstjeneste. Siden pinse har salmen Det dufter lysegrønt af græs – nr 725 i Den danske Salmebog – været en dejlig salme at synge.

Der en dejlig salme at synge både i kirkerummet og i sær, hvis man sidder ude i Guds dejlige natur. Her bliver ordene nærværende inspireret af solens varme, vindens bevægelser og fuglenes fløjten. Da bliver ordene om tro ikke til et spørgsmål om hjerte eller hjerne. Her bliver ordene om troen til en sanselig oplevelse.

Ja troen kan smages i mund, læber og krop.

 

Og denne sanselighed forplanter sig fra kroppen til hele menneskelivet.

 

Ja du gør alting nyt på jord,

en sommer rig på nåde.

Men klarest lyser dog dit Ord

af kærlighedens gåde.

Alt kød må dø,

hver blomst blir hø.

Når vissentørt står floret,

da blomstrer evigt Ordet.

 

En anden stærk og dog meget enkel salme er nr 15 i Salmebogen Op al den ting som Gud har gjort.

Mens vi synger de kendte stofer, kan vi i vores indre følge naturen.

 

Hvad skal jeg sige, når jeg går

blandt blomsterne i enge,

når fuglesangen sammenslår

som tusind harpestrenge?

 

En salme, der på en sanselig måde trækker naturens små forunderligheder frem – ja vi må undre os. Gud viser sin storhed i de små dele af sit skaberværk.

 

Når vi giver os tid til at åbne vore sanser – øjne, ører, mund, hænder og næse, så bliver vi gjort store også i troens perspektiv. Vi kan kun sanse ved at give efter for det, der kommer til os.

Sådan er livet, og sådan er troen – de kommer til os fra den skabende og kærlige Gud. Han gav, og han giver rigdom til vores lille liv. Troen på Jesus Kristus som på samme tid er Guds søn og sandt menneske løfter os bort fra den jordiske bundethed og hjælpeløshed.
Sanserne sætter os ind i et nyt perspektiv.

Sanserne løfter os, så jord og himmel smelter sammen.

 

Gid vi i denne sommertid må og vil give os tid til at åbne os, så Gud med sin kærlighed og hele fylde må bringe liv, fred og trøst til hver af os.

 

Bøn:

Gud lad farver og former få os til at forundre os,

så vi ser livet som din gave til os.

Lad os alle blive løftet bort fra den materielle bundethed,

så vi hos dig og i dig må finde nåde og forløsning.

Lad livet løfte os bort fra os selv,

så vi mere ser, hvad vi får givet

end hvad vi selv skal nå.

Kristus kom til os

og lad sommervarmen

både dufte og lufte.

Amen.


Jens Chr Meldgaard

Sognepræst i Vadum