Du er her: 

Menighedsrådet i Vadum Kirke

Formand

Kirsten Christensen 
Grønslet 21
9430 Vadum    
tlf. 98 27 19 76
kirogper@mail.tele.dk

Næstformand

Rune Juhl Rahmberg  
Nervøsvej 54
9430 Vadum
Tlf.23833838
runejp@hotmail.com

Kasserer

Karen Lunde 
Grønslet 23
9430 Vadum
tlf. 98 27 18 37
karenlunde23@gmail.com

Kirkeværge

Jørgen Andersen 
Søndermarken 9
9430 Vadum
tlf. 98 27 17 48
vadumvillaservice@mail.dk

Kontaktperson

Hanne Tjell 
Lærkevænget 13
9430 Vadum
tlf. 30 13 13 31
hannek@tjell.dk 

Sognepræst

Jens Chr. Meldgaard 
Brorholtvej 25
9430 Vadum
tlf. 98 27 10 68
jcme@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Ole Sørensen 
Elkærvej 78
9381 Sulsted
tlf. 98 27 13 23
vadumkirke@mail.dk

Menighedsrådsmedlem

Gitte Bech 
Lærkevænget 14
9430 Vadum
Tlf. 40 79 54 32 / 40 51 04 67
gsbech@privat.dk

Menighedsrådsmedlem

Rikke Bay  
Vesterhaldnevej 27
9430 Vadum
Tlf. 22 72 83 48
rb@zoon.dk

Henvendelse vedrørende:

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården

           Skal rettes til menighedsrådet.

 

Vadum Sogns Menighedsråd:

Officiel E-mail:

CVR-nummer: 54508328

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer. Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen. Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd påretsinformation.dk