Du er her: 

Menighedsråd

 

Formand:

Kirsten Christensen 
Grønslet 23
9430 Vadum
tlf 98 27 19 76
kirogper@mail.tele.dk

Næstformand:

 

 

Kasserer:

Karen Lunde 
Grønslet 23
9430 Vadum
tlf 98 27 18 37
karenlunde23@gmail.com

kirkeværge:

Jørgen Andersen 
Søndermarken 9
9430 Vadum
tlf 98 27 17 48
vadumvillaservice@mail.dk

kontaktperson:

Hanne Tjell 
Lærkevænget 13
9430 Vadum
tlf 30 13 13 31
hannek@tjell.dk 

Rune Juhl Rahmberg  
Nervøsvej 54
9430 Vadum
Tlf. 98271628 / 23833838
runejp@hotmail.com

Rune er suppleant for Marianne Engberg

Gitte Bech
Lærkevænget 14
9430 Vadum
tlf 40 79 54 32/40 51 04 67
gsbech@privat.dk

Gitte er suppleant for Rikke Bay, der er sygemeldt. 

Sognepræst:

Jens Chr Meldgaard 
Brorholtvej 25
9430 Vadum
tlf 98 27 10 68
jcme@km.dk

Medarbejderrepræsentant:

Ole Sørensen 
Elkærvej 78
9381 Sulsted
tlf 98 27 13 23
vadumkirke@mail.dk 

 

 

 

Henvendelse vedrørende:

  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården

           Skal rettes til menighedsrådet.

 

Vadum Sogns Menighedsråd:

Officiel E-mail:

CVR-nummer: 54508328

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer. Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen. Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd påretsinformation.dk