Vi støtter forældre

 

Det kan være svært at være forælder i dag, fordi tidligere tiders faste familiemønstre er opbrudt, og det er nu op til den enkelte at definere, hvad der er vigtigt i deres familie. Noget, der tidligere var givet. Og derfor er der brug for, at forældre får fokus på at tage aktivt stilling til, hvilke værdier, de ønsker at give videre til deres børn, og hvordan det så gøres i praksis.

En undersøgelse foretaget af Gallup for Børne- og Socialministeriet i 2018 viser, at 56% af forældre er i tvivl om opdragelse mindst én gang om måneden. 11% er i tvivl dagligt.

Forældre er afgørende for børns trivsel og udvikling, og derfor har vi fokus på at bakke forældre op i at skabe gode rammer og relationer i familien ud fra forældrenes ønsker.

Vi kommer ikke og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert, for det afhænger af den enkelte familie. Men vi stiller de spørgsmål, der får familien til at træffe bevidste valg, og vi hjælper dem med at føre dem ud i livet.

 

Find alle tilbud og mere om at være frivillig på vores hjemmeside http://www.folkekirkensfamiliestotte.dk/ eller kontakt lokal koordinator Helene Selmer Kristensen på tlf. 29 11 18 10.