Visionen med Babysalmesang er at give babyer mulighed for så tidligt som muligt at

Stifte bekendtskab med nogle af de bedste og mest elskede salmer.

Det, de hører i de allerførste måneder af deres liv, glemmer de aldrig – og særligt ikke,

hvis det synges af deres mor, far eller bedste!

Det betyder, at salmer, de har hørt tidligt i det første leveår, vil ligge gemt i deres erindring

resten af deres liv og dukke frem, når de igen hører og synger dem.

 

I Vadum Kirke tilbyder vi babysalmesang en gang om foråret og en gang om efteråret.
Der tilbydes 8 mandage fra kl. 10 – 11

Der annonceres i Vadum Bladet og fødte babyer i sognet, der aldersmæssigt passer til

Babysalmesang, vil blive inviteret.

 

Babyerne skal være fra 3 – 9 måneder.

 

Leder af babysalmesangsholdet er Hanne Møller, der er musikpædagog.

Tilmelding kan ske til Hanne på sms 22 30 66 04

 

Programmet til hver gang indeholder både sange og salmer.

De fleste med bevægeler for og/eeller med babyen og lidt dansetrin.
Visuelle virkemidler og forskellige små-instrumenter bruges. 
Babyerne elsker disse elementer.

Babysalmesang er en mini-gudstjeneste, hvor der synges salmer og der bedes Fadervor.

 

Der skal være 6 tilmeldte babyer, før der oprettes et hold.

 

Det er endnu ikke bestemt, hvornår holdet til efteråret 2019 begynder.