Du får, hvad du selv giver!!??

Men er denne sandhed godt at leve efter overalt  i livet. Er det godt, at du altid selv får i forhold til, hvad du selv giver.

 

Nej sådan kunne den lamme mand ikke overleve. Han kunne jo ikke noget som helst selv.

Skulle han så ikke kunne få noget i livet


Det kunne han!
Vi hører, han har fire gode venner.

Ellers måtte han bare affinde sig med sin situation og forsøge at undgå bitterheden.

Han fik langt mere, end han selv kunne gøre.

 

Han har fire venner, der kan og vil gøre noget for ham..

De gør det, trods anstrengelserne.

Jesus kalder deres hjælp for tro. Den lammes tro eller mangel på samme nævnes ikke med et ord. Hvad der foregår i hans hoved og indre er sagen fuldstændig uvedkommende. Han skal ikke afgive et løfte, komme med en erklæring eller tilslutte sig noget som helst for at få sine synder tilgivet. Det er i den lamme mands liv ingen antydning af, at der er sammenhæng mellem, hvad han giver, og hvad han får. Hvad han kan takke sig selv for, det spilder evangelisten Markus ikke et eneste ord på.


Han får livet givet – også selv om han hverken i ord eller handlinger gør sig fortjent til det.

 

Nu har vi nok ikke lige prøvet at være lam. Vi har kunnet svare for os. Vi har kunnet bevæge os. Vi har kunnet handle og derved vise andre, hvem vi er.


Men jeg tror, vi alle har prøvet at have fornemmelsen af lammelse. At livet gik i stå for os. At vi ikke magtede det, vi så gerne ville.

Ja måske at livet føles, som smuldrer det mellem hænderne. Vi kan hverken gribe eller begribe livet.

Lammelsen skaber afstand både til vore nærmeste og til Gud.

 

Det gode liv kan vi ikke række hænderne frem og gribe. Vi kan ikke selv forme det. Der er så mange andre faktorer, der skal være til stede, før livet lykkes.

Det gode, vi vil, gør vi ikke, siger Paulus.
På den måde er vi alle lammet på forskellige områder i livet.


Det mest lammende for os er nok, at vi gerne vil være uden skyld. Det er ikke min skyld, tænker vi ofte.

Faktisk er det svært at leve med det forhold, at vi ikke magter at gøre det gode, eller det rigtige, som vi inderst inde ønsker.

Vi bærer på en skyld. Måske fortrænger vi den ved at lægge den på andre. Det er deres skyld.


Jesus tryllede ikke folks skyld væk. Han ville have dem til at leve med deres skyld. Forlade deres skyld og forlade andre deres skyld.
En forudsætning for at kunne få forladelse for sin skyld er, at man vedstår sig sin skyld.

Ja, jeg er skyldig. Ja jeg er en synder. Ja jeg har fejlet.

 

Ja fortællingen om den lamme mand i dag er en fortælling om hver af os. Det er en fortælling om vores livssituation med skyld og magtesløshed.

 

Også til os i vores lammede liv siger Jesus – dine synder tilgives dig.

Billeder fra sognet

SENESTE NYT

Her kan du løbende følge med i hvad der sker i Vadum Kirke

I den kommende uge er der flg. muligheder i Vadum Sogn

 torsdag den 22. februar kl. 9.30
Legestue i Sognegården

  fredag den 23. februar kl. 10
 
Sognekaffe

  Søndag en 25. februar kl. 10
 
Gudstjeneste

Kan jeg være til hjælp - også gerne med en samtale om det, der optager dig, så er du meget velkommen til at ringe til mig - tlf 98 27 10 68 - jcme@km.dk

Jens Chr. Meldgaard
tlf 98 27 10 68 - jcme@km.dk

VADUM KIRKE ligger på Brorholtvej 15A, 9430 Vadum

Sognegården ligger Ellehammersvej 61,9430 Vadum tlf 98 27 13 33

Kalender

BegivenhedDato

gudstjeneste

25. feb 10:00
11:00
25. feb 10:00 -
11:00

stillegudstjeneste

1. mar 19:00
20:00
1. mar 19:00 -
20:00

Fredagsfamilien

2. mar 17:00
20:00
2. mar 17:00 -
20:00

lørdagsdåb

3. mar 11:00
12:00
3. mar 11:00 -
12:00

gudstjeneste

4. mar 10:00
11:00
4. mar 10:00 -
11:00

Kirkens musikalske Legestue

8. mar 09:30
11:00
8. mar 09:30 -
11:00

sognekaffe

9. mar 10:00
11:00
9. mar 10:00 -
11:00

gudstjeneste

11. mar 09:00
10:00
11. mar 09:00 -
10:00

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Har du lige et par timer, kan du henvende dig til Jens Chr. tlf 09 27 10 68 eller …

11. mar 10:00
11:14
11. mar 10:00 -
11:14

menighedsrådsmøde

14. mar 18:30
20:30
14. mar 18:30 -
20:30

Kirkens musikalske Legestue

15. mar 09:30
10:30
15. mar 09:30 -
10:30

Koncert Aalborg Mandskor

15. mar 19:00
20:00
15. mar 19:00 -
20:00